Articolul 14 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Programul de securitate aeronautică al operatorului aerian

(1) Fiecare operator aerian elaborează, aplică şi menţine un program de securitate aeronautică. Programul respectiv descrie măsurile şi procedurile care trebuie realizate de operatorul aerian pentru a se conforma prevederilor prezentei legi, ale Programului naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile şi ale altor acte normative aplicabile, inclusiv ale altui stat în legătură cu operaţiunile aeriene efectuate pe teritoriul statului respectiv. Programul include prevederi privind controlul intern al calităţii, descriind modul în care operatorul aerian urmează să monitorizeze respectarea măsurilor şi procedurilor respective.

(2) Programul de securitate al operatorului aerian este prezentat spre aprobare autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, care poate include, după caz, măsuri şi proceduri de securitate aeronautică suplimentare.

(3) În cazul în care programul de securitate aeronautică al operatorului aerian înregistrat în alt stat a fost recunoscut de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile ca îndeplinind prevederile alin. (1), programul respectiv este validat de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile. Validarea se efectuează fără a aduce atingere dreptului autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile de a solicita oricărui operator aerian înregistrat în alt stat informaţii privind aplicarea măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică.

Art 14 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului