Articolul 18 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Controlul de securitate al vehiculelor

(1) În scopul prevenirii introducerii articolelor interzise în zonele de securitate cu acces restricţionat, vehiculele care acced în zonele respective sunt supuse controlului de securitate în conformitate cu normele stabilite de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(2) Poliția de Frontieră în comun cu operatorii aeroportuari sunt responsabili de implementarea controlului de securitate prevăzut de prezentul articol.

(3) Controlul de securitate al vehiculelor este realizat în conformitate cu procedura elaborată de Comisia aeroportuară de securitate aeronautică.

Art 18 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului