Articolul 19 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Supravegherea, patrularea şi alte controale fizice

(1) Aeroporturile şi, după caz, zonele învecinate cu acces liber fac obiectul supravegherii, patrulării şi al altor controale fizice în scopul identificării oricărui comportament suspect al persoanelor ori a vulnerabilităţilor care ar putea fi exploatate în vederea comiterii unui act de intervenţie ilicită, precum şi în scopul descurajării persoanelor privind comiterea unor astfel de acte.

(2) Operatorii aeroportuari sunt responsabili de organizarea şi asigurarea protecţiei zonelor de securitate cu acces restricţionat prin aplicarea mijloacelor tehnice, a barierelor de protecţie şi a regimului de permise de aeroport.

(3) Persoanele care încalcă regulile privind accesul în zonele de securitate cu acces restricţionat poartă răspundere conform Codului contravenţional al Republicii Moldova.

Art 19 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului