Articolul 2 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Cadrul normativ privind securitatea aeronautică

(1) Reglementarea juridică privind securitatea aeronautică se realizează în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, al prezentei legi şi al altor acte normative ale Parlamentului, al decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, al ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, al altor acte normative în domeniu, precum şi al tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) În cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte prevederi decât cadrul normativ naţional privind securitatea aeronautică, se aplică prevederile tratatului internaţional.

Art 2 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului