Articolul 20 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Securitatea aeronavelor

(1) Operatorii aerieni sunt responsabili de determinarea, organizarea şi realizarea măsurilor de securitate aeronautică în scopul protecţiei pasagerilor, echipajelor, personalului de deservire la sol şi a aeronavelor împotriva actelor de intervenţie ilicită.

(2) Toate aeronavele beneficiază de protecţie împotriva intervenţiilor neautorizate.

(3) Modul de protecţie a aeronavelor în aeroport este stabilit de operatorul aeroportuar, în comun cu operatorii aerieni, în conformitate cu prevederile actelor normative aprobate în temeiul prezentei legi. Protecţia aeronavelor se asigură prin utilizarea mijloacelor tehnice de supraveghere şi organizarea unui sistem de patrulare de către personalul serviciilor de securitate ale operatorilor aeronautici.

(4) Pe toată durata aflării aeronavei în zbor, operatorul aerian asigură protecţia cabinei de pilotaj a aeronavei de accesul neautorizat.

(5) Înainte de plecare, aeronava este supusă unui control de securitate sau unei examinări de securitate aeronautică cu scopul de a se asigura că la bord nu sunt articole interzise. Aeronavele în tranzit sunt supuse măsurilor de securitate aeronautică corespunzătoare, în conformitate cu actele normative aprobate în temeiul prezentei legi.

Art 20 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului