Articolul 21 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Securitatea sistemului de navigaţie aeriană

(1) Instalaţiile de navigaţie aeriană care au o importanţă vitală pentru activitatea aviaţiei civile sunt protejate de serviciul de securitate al furnizorului de servicii de navigaţie aeriană şi/sau de cel al operatorului aeroportuar împotriva intervenţiilor neautorizate.

(2) Lista instalaţiilor de navigaţie aeriană, accesul şi modul de protecţie a acestora sunt specificate în programul de securitate aeronautică al furnizorului de servicii de navigaţie aeriană, ţinându-se cont de măsurile şi procedurile de securitate aeronautică aplicate în aeroportul în care sunt situate.

(3) Spaţiile în care se operează cu echipament destinat furnizării serviciilor de control al traficului aerian sunt protejate de accesul neautorizat.

(4) Sistemele informaţionale şi reţelele de comunicaţii electronice utilizate în cadrul managementului traficului aerian şi al furnizării de servicii de navigaţie aeriană, informaţia procesată prin intermediul sistemelor şi reţelelor respective sunt securizate astfel încât să fie asigurată protecţia informaţiei împotriva accesului neautorizat, scurgerii, pierderii, distorsionării, precum şi să fie asigurată protecţia sistemelor şi reţelelor respective împotriva manipulării cu acestea.

(5) Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană elaborează planul de acţiuni în caz de situaţii excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită şi îl include în programul de securitate aeronautică al acestuia.

(6) Programul de securitate aeronautică al furnizorului de servicii de navigaţie aeriană este prezentat spre aprobare autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, care poate include, după caz, măsuri şi proceduri de securitate aeronautică suplimentare.

Art 21 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului