Articolul 22 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Securitatea cibernetică în domeniul aviaţiei civile

(1) Asigurarea securităţii cibernetice în domeniul aviaţiei civile reprezintă o atribuţie a autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, precum şi a instituţiei publice responsabile de implementarea politicii statului în domeniul securităţii cibernetice la nivel naţional.

(2) Operatorii aeronautici şi entităţile aeronautice evaluează riscurile la adresa securităţii cibernetice, conform procedurii aprobate de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile. În baza evaluării respective, operatorii aeronautici şi entităţile aeronautice elaborează şi implementează măsurile corespunzătoare de protecţie în scopul asigurării confidenţialităţii, integrităţii şi accesibilităţii sistemelor informaţionale şi a reţelelor de comunicaţii electronice de importanţă critică, precum şi a datelor utilizate în aviaţia civilă, a căror afectare poate pune în pericol siguranţa şi securitatea aviaţiei civile.

Art 22 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului