Articolul 24 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Controlul de securitate al pasagerilor în transfer şi în tranzit

(1) Pasagerii în transfer şi bagajele de mână ale acestora pot fi exceptaţi de controlul de securitate în cazul în care sosesc dintr-un stat în care standardele de securitate aeronautică aplicate sunt recunoscute de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile ca fiind echivalente standardelor de bază.

(2) Pasagerii în tranzit şi bagajele de mână ale acestora pot fi exceptaţi de controlul de securitate în cazul în care:

a) rămân la bordul aeronavei;

b) nu intră în contact cu pasagerii de la plecare supuşi controlului de securitate, alţii decât cei care se îmbarcă la bordul aeronavei respective;

c) sosesc dintr-un stat în care standardele de securitate aeronautică aplicate sunt recunoscute de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile ca fiind echivalente standardelor de bază.

(3) În cazul în care nu este posibilă respectarea în totalitate a prevederilor alin. (2), la îmbarcare, pasagerii în transfer şi în tranzit sunt supuşi repetat controlului de securitate.

(4) Operatorii aeronautici stabilesc în programele de securitate aeronautică ale acestora măsuri privind controlul de securitate al pasagerilor în transfer şi în tranzit pentru a exclude posibilitatea accesului acestora către bagajele de cală, precum şi posibilitatea aducerii la bordul aeronavei a articolelor interzise prin contactarea persoanelor care nu au fost supuse controlului de securitate.

(5) Bagajele înregistrate care aparţin pasagerilor în transfer sunt supuse controlului de securitate în acelaşi mod ca şi bagajele înregistrate ale pasagerilor îmbarcaţi în punctul iniţial de călătorie. Operatorii aerieni nu admit transportul bagajelor în transfer până nu este confirmată prezenţa pasagerului respectiv la bordul aeronavei.

(6) Poliția de Frontieră este responsabilă de implementarea controlului de securitate prevăzut de prezentul articol.

Art 24 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului