Articolul 25 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Controlul de securitate al persoanelor, altele decât pasagerii, şi al bunurilor transportate de către acestea

(1) Persoanele, altele decât pasagerii, și bunurile transportate de către acestea sunt supuse controlului de securitate la intrarea în zonele de securitate cu acces restricţionat în scopul prevenirii introducerii articolelor interzise în zonele respective.

(2) Persoanele, altele decât pasagerii, și bunurile transportate de către acestea sunt supuse controlului de securitate la intrarea în părţile critice ale zonelor de securitate cu acces restricţionat în scopul prevenirii introducerii articolelor interzise în zonele respective.

(3) Poliția de Frontieră în comun cu operatorii aeroportuari sunt responsabili de implementarea controlului de securitate aeronautică prevăzut de prezentul articol.

(4) Controlul de securitate al persoanelor, altele decât pasagerii, şi al bunurilor transportate de către acestea este realizat în conformitate cu procedura elaborată de Comisia aeroportuară de securitate aeronautică.

Art 25 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului