Articolul 26 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Controlul de securitate al vehiculelor pentru care s-a autorizat accesul în zona de securitate cu acces restricţionat

(1) La intrarea în zona de securitate cu acces restricţionat, vehiculele pentru care s-a autorizat accesul în zona respectivă sunt supuse controlului de securitate în modul stabilit de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(2) La intrarea în zona de securitate cu acces restricţionat, vehiculele misiunilor diplomatice şi cele ale oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi cele ale personalului acestora, pentru care s-a autorizat accesul în zona respectivă, sunt supuse controlului de securitate, cu respectarea prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(3) Poliția de Frontieră în comun cu operatorii aeroportuari sunt responsabili de implementarea controlului de securitate prevăzut de prezentul articol.

(4) Controlul de securitate al vehiculelor pentru care s-a autorizat accesul în zona de securitate cu acces restricţionat este realizat în conformitate cu procedura elaborată de Comisia aeroportuară de securitate aeronautică.

Art 26 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului