Articolul 27 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Controlul de securitate al pasagerilor cu statut special

(1) Preşedintele Republicii Moldova, Preşedintele Parlamentului, Prim-ministrul şi membrii familiei acestora care îi însoţesc, şefii de state, de parlamente şi de guverne şi membrii familiilor acestora, aflaţi în vizită oficială în Republica Moldova, precum şi bagajul de mână şi de cală deţinut de persoanele respective nu se supun controlului de securitate aeronautică.

(2) Pasagerii care dispun de imunitate diplomatică sunt supuşi controlului de securitate.

(3) Valizele diplomatice sau consulare cu însemnele statului sunt supuse controlului de securitate, dar nu sunt supuse deschiderii şi nici reţinerii, cu condiţia ca acestea să fie sigilate şi/sau să poarte semne exterioare vizibile ce ar confirma conţinutul lor special, iar persoana în a cărei responsabilitate se află aceste valize să prezinte actul de identitate şi autorizaţia/împuternicirea corespunzătoare, care să îi autentifice statutul şi în care este indicat numărul valizelor diplomatice sau consulare însoţite. Celelalte bagaje de mână ale persoanei respective sunt supuse controlului de securitate în modul stabilit.

Art 27 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului