Articolul 30 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Controlul de securitate al mărfurilor şi al trimiterilor poştale

(1) Înainte de a fi îmbarcate în aeronavă, mărfurile şi trimiterile poştale sunt supuse măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică stabilite în Programul naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile. În cazul în care operatorul aerian nu a aplicat însuşi măsurile şi procedurile respective sau aplicarea acestora nu a fost confirmată şi atestată de către un agent abilitat, operatorul aerian nu acceptă transportarea mărfurilor şi trimiterilor poştale respective la bordul unei aeronave.

(2) Mărfurile şi trimiterile poştale în transfer pot fi supuse şi altor controale de securitate, aprobate de organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile în temeiul art. 44 alin. (2) lit. f).

(3) Mărfurile şi trimiterile poştale în tranzit pot fi exceptate de controlul de securitate în cazul în care rămân la bordul aeronavei.

(4) Poliția de Frontieră este responsabilă de implementarea controlului de securitate prevăzut de prezentul articol.

Art 30 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului