Articolul 31 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Controlul de securitate al proviziilor de bord

(1) Controlul de securitate al proviziilor de bord este efectuat de către Poliția de Frontieră în comun cu operatorii aerieni.

(2) Operatorii aeronautici stipulează în programele de securitate aeronautică ale acestora şi realizează măsuri şi proceduri de securitate aeronautică necesare pentru asigurarea securității proviziilor de bord şi prevenirea plasării articolelor interzise în proviziile de bord.

(3) Furnizorii de provizii de bord stipulează în programele de securitate aeronautică ale acestora şi realizează măsuri şi proceduri de securitate aeronautică necesare pentru prevenirea plasării articolelor interzise în proviziile de bord. Furnizorii de provizii de bord asigură paza proviziilor aflate în afara aeroportului de la punctul de producţie şi până la aeroport.

Art 31 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului