Articolul 36 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Concordanţa între bagajele de cală şi pasageri

(1) Fiecare bagaj de cală este identificat ca fiind însoţit sau neînsoţit.

(2) Bagajele de cală neînsoţite nu sunt transportate, cu excepţia cazului în care au fost fie separate din motive independente de voinţa pasagerului, fie supuse unor măsuri de securitate aeronautică corespunzătoare, în conformitate cu actele normative aprobate în temeiul prezentei legi.

Art 36 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului