Articolul 40 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Protecţia proviziilor de aeroport

În scopul prevenirii introducerii articolelor interzise în zonele de securitate cu acces restricţionat, proviziile destinate vânzării sau folosirii în zonele respective, inclusiv proviziile destinate magazinelor duty-free/restaurantelor aflate în părţile critice ale zonelor de securitate cu acces restricţionat, sunt protejate de către operatorii aeroportuari şi/sau agenţii aeronautici ce îşi desfăşoară activitatea în zonele respective.

Art 40 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului