Articolul 41 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Măsuri de securitate aeronautică la bordul aeronavei aflate în zbor

(1) Accesul persoanelor neautorizate în cabina de pilotaj a aeronavei este interzis pe durata aflării acesteia în zbor.

(2) În vederea prevenirii actelor de intervenţie ilicită în timpul aflării aeronavei în zbor sunt luate măsuri de securitate aeronautică corespunzătoare, precum instruirea membrilor echipajului.

(3) La bordul aeronavei armele sunt transportate în cală. Prin derogare, armele pot fi transportate în alte compartimente ale aeronavei dacă au fost îndeplinite condiţiile de securitate aeronautică prevăzute de prezenta lege, iar statele survolate, tranzitate şi de destinaţie au eliberat o autorizaţie în acest sens.

Art 41 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului