Articolul 42 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Transportul autorizat al armelor

(1) Transportul armelor în cabina de pasageri a aeronavei este permis:

a) personalului autorizat, în cazul asigurării securităţii persoanelor care beneficiază de protecţie şi pază de stat;

b) personalului autorizat, în cazul însoţirii încărcăturilor speciale sau diplomatice;

c) personalului autorizat, în cazul escortării persoanelor aflate sub arest;

d) agenţilor de securitate la bord.

(2) În alte cazuri decât cele specificate la alin. (1), transportul armelor albe şi al armelor de foc se admite doar în locuri inaccesibile persoanelor de la bordul aeronavei pe toată durata aflării aeronavei în zbor, cu condiţia că o persoană autorizată de organul competent atestă că arma de foc este descărcată.

(3) Pe durata aflării aeronavei în zbor, aplicarea armelor de foc la bordul acesteia este interzisă.

(4) Comandantul aeronavei şi membrii echipajului trebuie să fie informaţi cu privire la numărul persoanelor de la bordul aeronavei care poartă arme şi cu privire la locurile ocupate de acestea.

Art 42 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului