Articolul 43 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Transportarea persoanelor aflate sub arest, a persoanelor deportate şi a persoanelor suferinde de tulburări psihice

(1) În cazul transportării persoanelor aflate sub arest se respectă următoarele măsuri şi proceduri de securitate aeronautică:

a) organul competent, cu cel puţin 24 de ore pâna la îmbarcare, informează operatorul aerian, Poliţia de Frontieră şi Serviciul Vamal despre data transportării, numărul cursei aeriene, numărul persoanelor aflate sub arest şi al celor din escortă;

b) persoanele aflate sub arest sunt transportate la bordul aeronavei numai sub escorta persoanelor autorizate din cadrul organelor de drept;

c) reprezentantul operatorului aerian informează membrii escortei despre eventualul pericol pentru securitatea zborului în cazul în care aceştia ar întreprinde acţiuni în timpul comiterii actului de intervenţie ilicită fără permisiunea comandantului aeronavei;

d) escorta asigură ca persoana aflată sub arest să nu deţină asupra sa articole interzise;

e) escorta va dispune de mijloacele necesare pentru limitarea libertăţii de acţiune a persoanelor escortate pe întreaga durată a aflării aeronavei în zbor;

f) comandantul aeronavei şi membrii echipajului, precum şi pasagerii autorizaţi să transporte arme de foc cu cursa respectivă în cabina de pasageri a aeronavei sunt informaţi despre transportarea persoanelor aflate sub arest şi a escortei, inclusiv despre locurile ocupate de acestea;

g) îmbarcarea persoanelor aflate sub arest şi a escortei este efectută înaintea îmbarcării celorlalţi pasageri, iar debarcarea – după ce ceilalţi pasageri părăsesc aeronava.

(2) În cazul transportării persoanelor deportate, autorităţile competente ale Republicii Moldova comunică instituţiilor competente ale statelor tranzitate şi de destinaţie motivul transportării şi riscul pe care îl prezintă transportarea persoanelor respective. În asemenea cazuri, operatorul aerian ia măsurile necesare pentru asigurarea siguranţei zborului. Transportarea persoanelor deportate se efectuează numai după consultarea prealabilă a operatorului aerian pentru a se stabili dacă persoanele respective ar putea prezenta pericol pentru siguranţa zborului şi dacă trebuie luate măsuri de securitate aeronautică suplimentare.

(3) Persoana suferindă de tulburări psihice, considerată drept sursă de pericol pentru siguranţa zborului, poate fi transportată la bordul aeronavei numai însoţită de persona însărcinată cu ocrotirea, capabilă de a suprima acţiunile nedorite ale acesteia pe durata aflării aeronavei în zbor. Operatorul aerian este în drept să refuze îmbarcarea persoanei suferinde de tulburări psihice în baza recomandărilor prestatorului de servicii medicale din cadrul aeroportului ori ale serviciului de securitate al operatorului respectiv.

Art 43 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului