Articolul 45 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Derogări de la standardele de bază

(1) Standardele de bază nu se aplică pentru aeroporturile sau pentru zonele demarcate ale aeroporturilor în care traficul aerian este limitat cel puţin la:

a) zboruri ale aeronavelor cu o masă maximă la decolare mai mică de 15000 kg;

b) zboruri ale elicopterelor;

c) zboruri ale aeronavelor forţelor de ordine;

d) zboruri ale aeronavelor serviciilor de salvatori şi pompieri;

e) zboruri ale aeronavelor prestatorilor de servicii medicale, ale serviciilor de urgenţă sau de salvare;

f) zboruri ale aeronavelor operate în scopul cercetării şi al dezvoltării;

g) zboruri ale aeronavelor pentru lucrări aeriene;

h) zboruri ale aeronavelor pentru acordarea ajutorului umanitar;

i) zborurile operate de transportatori aerieni, de fabricanţi de aeronave sau de societăţi de întreţinere a aeronavelor, care nu implică transportul de pasageri, de bagaje, de marfă sau de trimiteri poştale;

j) zboruri ale aeronavelor cu o masă maximă la decolare mai mică de 45500 kg pentru transportul propriului personal, al pasagerilor neplătitori sau al bunurilor, ca sprijin pentru derularea activităţilor operatorului aerian.

(2) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile instituie măsuri de securitate aeronautică alternative care să asigure un nivel de protecţie corespunzător, pe baza unei evaluări locale a riscurilor în cadrul aeroporturilor sau al zonelor demarcate ale aeroporturilor, prevăzute la alin. (1).

(3) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile poate stabili anumite criterii pentru a permite unele derogări de la standardele de bază, precum şi institui măsuri de securitate aeronautică alternative care să asigure un nivel de protecţie corespunzător, pe baza unei evaluări locale a riscurilor. Astfel de măsuri alternative se justifică prin aspecte ce ţin cont de mărimea aeronavei sau de natura, dimensiunile ori frecvenţa operaţiunilor sau a altor activităţi specifice.

(4) În cazul în care apar motive de a considera că nivelul de securitate aeronautică a fost compromis printr-o violare a sistemului de securitate, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile asigură întreprinderea unor acţiuni corespunzătoare şi prompte în scopul remedierii situaţiei şi al asigurării continuităţii securităţii aviaţiei civile, conform unui plan de continuitate aprobat de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

Art 45 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului