Articolul 46 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Echipamentele de securitate aeronautică

(1) Echipamentele folosite în cadrul controalelor de securitate aeronautică şi al altor măsuri de securitate aeronautică trebuie să corespundă cerinţelor privind specificaţiile tehnice stabilite de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile şi să fie apte pentru realizarea măsurilor de securitate respective.

(2) Echipamentele de securitate aeronautică trebuie să dispună de certificate validate de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(3) Echipamentele de securitate aeronautică sunt amplasate în încăperi (puncte de control) care corespund condiţiilor de operare a mijloacelor tehnice respective, precum planificarea spaţiului, parametrii tehnici, condiţii de temperatură şi umiditate.

(4) Cerinţele privind specificaţiile tehnice şi procedurile de validare şi utilizare a echipamentelor de securitate aeronautică se aprobă de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile în temeiul art. 44 alin. (3) lit. l).

Art 46 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului