Articolul 47 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Operarea şi întreţinerea tehnică a echipamentelor de securitate aeronautică

(1) Pentru menţinerea funcţionalităţii echipamentelor de securitate aeronautică, acestea sunt operate numai de către personal instruit şi abilitat cu operarea unor astfel de echipamente.

(2) Echipamentele de securitate aeronautică sunt exploatate conform documentaţiei tehnice a producătorului şi procedurilor stabilite în programele de securitate aeronautică ale agenţilor aeronautici, precum şi ale autorităţilor şi structurilor cu competenţe în domeniul securităţii aeronautice.

(3) Întreţinerea tehnică a echipamentelor de securitate aeronautică este efectuată în conformitate cu graficele de revizii tehnice şi reparaţii, specificate în programele de securitate aeronautică ale agenţilor aeronautici.

Art 47 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului