Articolul 48 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Recrutarea şi instruirea personalului care activează în domeniul asigurării securităţii aeronautice

(1) Persoanele care aplică sau sunt responsabile de aplicarea controlului accesului şi a altor controale de securitate aeronautică, precum şi instructorii, inspectorii şi auditorii de securitate aeronautică sunt recrutaţi, instruiţi şi certificaţi în conformitate cu prevederile Programului naţional de instruire şi certificare a personalului în domeniul securităţii aviaţiei civile. Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile asigură elaborarea şi implementarea programelor de instruire pentru toate categoriile de personal care participă la asigurarea securităţii aeronautice şi persoanele, altele decât pasagerii, care solicită accesul în zonele de securitate cu acces restricţionat. Programul naţional de instruire şi certificare a personalului în domeniul securităţii aviaţiei civile se aprobă de organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile.

(2) Personalul care aplică sau este responsabil de aplicarea controlului accesului şi a altor controale de securitate aeronautică este recrutat, instruit şi certificat în conformitate cu prevederile Programului naţional de instruire şi certificare a personalului în domeniul securităţii aviaţiei civile pentru a se asigura că deţine aptitudinile necesare pentru a fi angajat şi competenţa pentru a realiza sarcinile atribuite.

(3) Persoanele, altele decât pasagerii, care solicită accesul în zonele de securitate cu acces restricţionat beneficiază de instruire privind securitatea aeronautică înainte de eliberarea unui permis de aeroport sau a unei legitimaţii de membru de echipaj.

(4) Instruirile menţionate la alin. (2) şi (3) au loc sub forma unei instruiri iniţiale şi a instruirilor periodice.

(5) Agenţii aeronautici şi autorităţile cu competențe în domeniul securităţii aeronautice elaborează şi implementează programe de instruire a personalului acestora în domeniul securităţii aeronautice, care sunt aprobate de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(6) În procesul angajării personalului serviciilor de securitate, agenţii aeronautici au obligaţia de a asigura verificarea candidaţilor în conformitate cu normele stabilite de către Guvern şi să coordoneze angajarea acestora cu Serviciul de Informaţii şi Securitate.

Art 48 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului