Articolul 49 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Măsuri în cazul recepţionării informaţiei privind intenţia de a comite un act de intervenţie ilicită

(1) În cazul recepţionării informaţiei veridice privind intenţia de a comite un act de intervenţie ilicită asupra unei aeronave aflate la sol, operatorii aerieni, în comun cu operatorii aeroportuari, asigură protecţia aeronavei respective în conformitate cu planurile proprii de reglementare a situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită. Dacă aeronava se află în zbor, furnizorul de servicii de navigaţie aeriană asigură în timp util informarea autorităţilor din statul aeroportului de destinaţie şi a serviciilor de control al traficului aerian.

(2) În cazul recepţionării informaţiei veridice privind intenţia de a comite un act de intervenţie ilicită asupra unei aeronave aflate la sol sau în zbor, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile informează neîntârziat operatorul aerian şi Poliţia de Frontieră, care va efectua examinarea de securitate a aeronavei în conformitate cu procedura stabilită în vederea depistării articolelor interzise şi altor bunuri sau substanţe periculoase.

(3) Operatorul aeroportuar asigură informarea Poliţiei de Frontieră, precum și desfășurarea acțiunilor de verificare şi depistare.

Art 49 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului