Articolul 5 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Alte autorităţi cu competenţe în domeniul securităţii aeronautice

(1) Serviciul de Informaţii şi Securitate exercită următoarele atribuţii de bază:

a) desfăşoară activităţi informative, activităţi contrainformative şi activitate specială de investigaţie în scopul colectării informaţiilor necesare prevenirii şi contracarării riscurilor şi ameninţărilor privind securitatea aviaţiei civile;

b) informează persoanele cu funcţii de demnitate publică, în limitele competenţei acestora, despre pericolul de comitere a unor fapte ce pot periclita securitatea aviaţiei civile;

c) organizează şi conduce activitatea comandamentelor operaţionale antiteroriste pentru reglementarea situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită;

d) elaborează şi aprobă, în colaborare cu alte autorităţi cu competenţe în domeniul securităţii aviaţiei civile, Planul naţional de reglementare a situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită;

e) planifică, organizează şi desfăşoară instruirea personalului responsabil de întreprinderea acţiunilor de răspuns la actele de intervenţie ilicită, în conformitate cu planurile de reglementare a situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită;

f) asigură organizarea şi desfăşurarea cu regularitate a exerciţiilor în vederea stabilirii, verificării şi modernizării capacităţilor operaţionale ale autorităţilor și structurilor cu competenţe în domeniul securităţii aeronautice;

g) conduce acţiunile de răspuns la actele de intervenţie ilicită ale forţelor primite în subordine în situaţii excepționale, conform planurilor de reglementare a situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită.

(2) Poliţia de Frontieră exercită următoarele atribuţii de bază:

a) realizează, în limita competenţelor, acţiuni de prevenire şi depistare a actelor de intervenţie ilicită, precum şi pune în aplicare măsurile speciale privind investigarea acestora;

b) asigură menţinerea ordinii publice;

c) acordă sprijin serviciilor de securitate ale operatorilor aeronautici în protecţia zonelor de securitate cu acces restricţionat;

d) asigură instruirea personalului Poliţiei de Frontieră în domeniul securităţii aviaţiei civile;

e) participă la depistarea dispozitivelor și substanțelor explozive, la ridicarea articolelor interzise;

f) participă la realizarea măsurilor prevăzute de planul de reglementare a situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită;

g) asigură prevenirea plasării ilegale la bordul aeronavelor a articolelor interzise şi colaborează cu autorităţile competente în domeniul securităţii aeronautice şi cu serviciile de securitate aeronautică în vederea identificării persoanelor care prezintă pericol din punctul de vedere al securităţii aeronautice;

h) asigură realizarea programelor de securitate aeronautică ale operatorilor aeroportuari, în limita competenţelor acesteia;

i) efectuează controlul de securitate al pasagerilor, al bagajelor, al încărcăturilor, al proviziilor de bord, precum și, în limita competențelor, al proviziilor de aeroport, al personalului aeronautic şi al personalului care activează în domeniul asigurării securităţii aeronautice;

j) efectuează, în limita competențelor, controlul accesului în zonele de securitate cu acces restricționat.

(3) Ministerul Apărării exercită următoarele atribuţii de bază:

a) organizează şi poartă răspundere pentru executarea de către unităţile militare, dislocate permanent sau temporar în zona aerodromurilor cu destinaţie dublă şi a aeroporturilor mixte de staţionare, a măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică stabilite de prezenta lege şi de cadrul normativ conex;

b) organizează colaborarea unităţilor şi subdiviziunilor Forţelor Aeriene ale Armatei Naţionale şi a altor unităţi militare cu structurile aviaţiei civile în vederea realizării măsurilor de prevenire a actelor de intervenţie ilicită.

(4) Serviciul Vamal, în procesul efectuării controlului vamal al pasagerilor şi mărfurilor, acordă sprijin Poliției de Frontieră pentru prevenirea plasării ilicite la bordul aeronavelor a articolelor interzise, precum şi a bunurilor şi substanţelor care pot periclita securitatea aeronautică.

Art 5 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului