Articolul 52 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Informarea organizaţiilor şi statelor interesate privind actele de intervenţie ilicită

(1) În cazul în care o aeronavă supusă unui act de intervenţie ilicită a aterizat pe teritoriul Republicii Moldova, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile informează fără întârziere:

a) statul de înmatriculare a aeronavei;

b) statul de înregistrare a operatorului aerian;

c) statele ai căror cetăţeni au fost implicaţi în incident;

d) statele ai căror cetăţeni se află la bordul aeronavei în calitate de ostatici;

e) Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.

(2) După suprimarea actului de intervenţie ilicită comis pe teritoriul Republicii Moldova, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile informează cât de curând Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale despre toate aspectele privind asigurarea securităţii aeronautice legate de actul respectiv.

Art 52 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului