Articolul 53 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Investigarea actelor de intervenţie ilicită

(1) În scopul determinării eficienţei măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică şi efectuării modificărilor necesare după comiterea actului de intervenţie ilicită, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile organizează investigarea actului de intervenţie ilicită, cu participarea autorităţilor şi structurilor cu competenţe în domeniul securităţii aeronautice.

(2) La investigarea actului de intervenţie ilicită pot participa experţi internaţionali în domeniul securităţii aeronautice, precum şi reprezentanţi ai statelor interesate.

(3) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prezintă Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale raportul final al investigării actului de intervenţie ilicită în conformitate cu normele stabilite.

Art 53 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului