Articolul 54 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Programul naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

(1) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile elaborează, prezintă organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile spre aprobare, asigură aplicarea şi menţine un program naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile. Programul respectiv permite autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile să evalueze nivelul securităţii aviaţiei civile, precum şi să monitorizeze conformitatea măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică aplicate cu prevederile prezentei legi, ale Programul naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile, ale altor acte normative aprobate în temeiul prezentei legi.

(2) Obiectivele Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile (în continuare – Program naţional de control al calităţii) sunt verificarea, prin intermediul activităţilor de monitorizare a conformităţii, măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică implementate şi determinarea nivelului de conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Programului naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile, ale altor acte normative aprobate în temeiul prezentei legi.

(3) Programul naţional de control al calităţii permite depistarea şi remedierea rapidă a deficienţelor de securitate aeronautică. Acesta prevede, de asemenea, că operatorii aeronautici şi entităţile aeronautice responsabile de aplicarea standardelor de securitate aeronautică pe teritoriul Republicii Moldova sunt monitorizate direct şi în mod sistematic de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile sau sub supravegherea acesteia.

(4) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile desfăşoară activităţi de monitorizare a conformităţii şi solicită remedierea tuturor deficienţelor de securitate aeronautice identificate într-un termen stabilit, în funcţie de nivelul neconformităţii constatate. Neconformităţile în raport cu standardele de securitate aeronautică depistate în cadrul desfăşurării activităţilor de monitorizare a conformităţii trebuie remediate în modul şi în termenele stabilite de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(5) Abordarea activităţilor de remediere a deficienţelor de securitate şi a măsurilor coercitive legale este graduală şi proporţională deficienţelor de securitate depistate. Abordarea respectivă presupune urmarea progresivă a următoarelor etape, până la remedierea deficienţei depistate:

a) consultări şi recomandări;

b) avertizare oficială;

c) aviz de executare/prescripţie inspectorială;

d) sancţiuni contravenţionale şi acţiuni judiciare.

(6) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile poate să omită una sau mai multe dintre etapele indicate la alin. (5), în special în cazul în care deficienţa de securitate aeronautică este gravă sau recurentă.

Art 54 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului