Articolul 55 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Conţinutul Programului naţional de control al calităţii

(1) Programul naţional de control al calităţii stabileşte activităţile de monitorizare a conformităţii şi condiţiile desfăşurării acestora.

(2) Programul naţional de control al calităţii include următoarele aspecte:

a) structura organizaţională, responsabilităţile şi resursele autorităţii care desfăşoară activităţile de monitorizare a conformităţii;

b) fişa postului şi calificările necesare pentru auditorii de securitate aeronautică;

c) activităţile de monitorizare a conformităţii, inclusiv scopul auditurilor, inspecţiilor şi testelor de securitate aeronautică; cazurile de încălcare, reală sau potenţială, a normelor de securitate aeronautică în care este dispusă investigarea incidentelor de securitate; frecvenţa auditurilor şi inspecţiilor de securitate aeronautică; clasificarea conformităţii măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică aplicate, corespunzător sistemului de clasificare a conformităţii;

d) expertize, în cazul în care este necesară reevaluarea măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică;

e) activităţile de remediere a deficienţelor de securitate, care să includă detalii privind raportarea acestora, acţiunile subsecvente şi remedierea, în scopul asigurării conformităţii cu normele de securitate aeronautică;

f) măsurile coercitive legale şi sancţiunile contravenţionale;

g) prezentarea rapoartelor privind activităţile de monitorizare a conformităţii desfăşurate, care să includă, după caz, schimbul de informaţii dintre autorităţile şi structurile cu competenţe în domeniul securităţii aviaţiei civile privind nivelurile de conformitate a măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică aplicate;

h) procesul de monitorizare a unui aeroport; măsurile care trebuie luate de operatorul aeronautic şi de entitatea aeronautică în materie de control intern al calităţii;

i) modul înregistrării şi examinării rezultatelor Programului naţional de control al calităţii, în scopul identificării tendinţelor şi direcţionării dezvoltării politicii în domeniul securităţii aviaţiei civile.

Art 55 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului