Articolul 56 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Monitorizarea conformităţii

(1) Pentru asigurarea depistării şi remedierii rapide a deficienţelor de securitate aeronautică, aeroporturile, operatorii aeronautici şi entităţile aeronautice care aplică standarde de securitate aeronautică sunt monitorizate periodic de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(2) Monitorizarea conformităţii se desfăşoară în conformitate cu Programul naţional de control al calităţii, luându-se în considerare nivelul de risc, tipul şi natura operaţiunilor, standardele de securitate aeronautică aplicate, rezultatele controlului intern al calităţii în cazul operatorilor aeronautici şi entităţilor aeronautice, precum şi alţi factori care influenţează frecvenţa monitorizării conformităţii.

(3) Monitorizarea conformităţii vizează inclusiv implementarea şi eficienţa măsurilor de control intern al calităţii aplicate în aeroporturi, precum şi de către operatorii aeronautici şi entităţile aeronautice.

(4) Monitorizarea conformităţii în cadrul unui aeroport prevede îmbinarea ponderată a diferitor activităţi de monitorizare a conformităţii, care să ofere o viziune de ansamblu asupra implementării măsurilor de securitate aeronautică.

(5) Stabilirea priorităţilor şi implementarea Programului naţional de control al calităţii se realizează independent de realizarea operaţională a măsurilor de securitate aeronautică prevăzute de Programul naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile.

(6) Activităţile de monitorizare a conformităţii includ auditurile, inspecţiile, expertizele şi testele de securitate aeronautică, precum şi investigaţiile incidentelor de securitate aeronautică.

Art 56 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului