Articolul 59 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Inspecţiile de securitate aeronautică

(1) În scopul stabilirii nivelului conformităţii şi al eficienţei măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică aplicate, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile desfăşoară, cu o periodicitate prestabilită sau inopinat, inspectări ale măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică aplicate de operatorii aeronautici, entităţile aeronautice şi autorităţile şi structurile cu competenţe în domeniul securităţii aeronautice.

(2) Inspecţia de securitate aeronautică acoperă cel puţin un set de măsuri de securitate aeronautică interdependente prevăzute de standardele de bază şi/sau de actele normative aferente implementării acestora. Setul respectiv este monitorizat ca o activitate unică sau într-un termen rezonabil, care să nu depăşească trei luni. Inspecţia de securitate aeronautică include aplicarea unui eşantion reprezentativ de informaţii.

(3) În sensul prezentului articol, un set de măsuri de securitate aeronautică interdependente reprezintă un ansamblu de două sau mai multe măsuri prevăzute de standardele de bază şi/sau de actele normative aferente implementării acestora, care au un impact reciproc atât de pregnant, încât realizarea măsurilor respective poate fi evaluată corespunzător doar dacă măsurile sunt examinate împreună. Seturile respective sunt stabilite în Programul naţional de control al calităţii.

(4) Inspecţia de securitate aeronautică este desfăşurată fără a fi anunţată. Dacă autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile consideră că acest lucru nu este oportun, inspecţia respectivă poate fi anunţată. Metodologia desfăşurării inspecţiilor de securitate aeronautică se aprobă de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile şi trebuie să includă următoarele etape:

a) etapa preliminară;

b) activitatea desfăşurată la faţa locului;

c) informarea preliminară privind rezultatele inspecţiei de securitate aeronautică, în funcţie de frecvenţa şi rezultatele activităţii de monitorizare a conformităţii;

d) elaborarea unui raport/înregistrarea rezultatelor inspecţiei de securitate aeronautică;

e) remedierea deficienţelor de securitate aeronautică şi monitorizarea remedierii, în cazul în care sunt identificate astfel de deficienţe.

(5) Pentru a evalua eficienţa măsurilor de securitate aeronautică, desfăşurarea inspecţiei de securitate aeronautică are la bază colectarea sistematică a informaţiilor prin intermediul a cel puţin uneia dintre următoarele tehnici:

a) examinarea documentelor;

b) observare;

c) interviu;

d) verificare.

(6) Frecvenţa inspecţiilor de securitate aeronautică este determinată de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile în temeiul evaluării riscurilor. În cazul aeroportului cu cel mai mare volum anual de trafic, frecvenţa inspecţiilor tuturor seturilor de măsuri de securitate interdependente stabilite în Programul naţional de control al calităţii este de cel puţin o dată la douăsprezece luni, cu excepţia cazului în care aeroportul a făcut obiectul unui audit de securitate aeronautică în perioada respectivă.

Art 59 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului