Articolul 6 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Comitetul Naţional de Securitate Aeronautică

(1) În scopul asigurării şi monitorizării respectării cadrului normativ privind securitatea aeronautică se instituie Comitetul Naţional de Securitate Aeronautică.

(2) Comitetul Naţional de Securitate Aeronautică asigură suportul decizional şi procedural al acţiunilor întreprinse de către autorităţile şi structurile cu competenţe în domeniul securităţii aeronautice pentru prevenirea actelor de intervenţie ilicită. Comitetul Naţional de Securitate Aeronautică se convoacă o dată la 6 luni sau după necesitate.

(3) Comitetul Naţional de Securitate Aeronautică are următoarea componenţă:

a) secretarul de stat responsabil de domeniul aviaţiei civile din cadrul organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile;

b) câte un reprezentant cu funcţie de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat şi Autorităţii Aeronautice Civile;

c) un reprezentant al furnizorului de servicii de navigaţie aeriană – Î.S. „MoldATSA”;

d) câte un reprezentant din partea fiecărui operator aeroportuar;

e) 3 reprezentanţi ai operatorilor aerieni;

f) 2 reprezentanţi ai celorlalte entităţi aeronautice care aplică standarde de securitate aeronautică, precum este prevăzut de prezenta lege şi de actele normative pentru punerea acesteia în aplicare.

(4) Componenţa nominală a Comitetului Naţional de Securitate Aeronautică şi regulamentul privind organizarea şi funcţionarea acestuia se aprobă de către Guvern.

(5) Secretariatul Comitetului Naţional de Securitate Aeronautică este asigurat de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

Art 6 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului