Articolul 60 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Expertizele de securitate aeronautică

Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile efectuează expertize de securitate aeronautică ori de câte ori depistează necesitatea reevaluării măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică în vederea identificării şi înlăturării vulnerabilităţilor. Dacă este identificată o vulnerabilitate, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile solicită implementarea măsurilor de securitate aeronautică compensatorii, proporţionale nivelului de risc.

Art 60 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului