Articolul 61 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Testele de securitate aeronautică

(1) În scopul stabilirii eficienţei, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile efectuează testarea echipamentelor de securitate aeronautică, a personalului care activează în domeniul asigurării securităţii aeronautice, precum şi a măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică. La desfăşurarea testelor de securitate aeronautică, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile poate antrena reprezentanţi ai altor autorităţi şi structuri cu competenţe în domeniul securităţii aeronautice.

(2) Testele de securitate aeronautică sunt desfăşurate pentru evaluarea eficienţei a cel puţin uneia dintre următoarele măsuri de securitate aeronautică:

a) controlul accesului în zonele de securitate cu acces restricţionat;

b) protecţia aeronavelor;

c) controlul de securitate al pasagerilor şi al bagajelor de mână;

d) controlul de securitate al personalului şi al bunurilor transportate de către aceştia;

e) protecţia bagajelor de cală;

f) controlul de securitate al mărfurilor şi al trimiterilor poştale;

g) protecţia mărfurilor şi a trimiterilor poştale.

(3) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile aprobă un protocol privind testele de securitate aeronautică care conţine metodologia desfăşurării testelor respective, cu respectarea prevederilor legale, inclusiv a celor de siguranţă şi a celor operaţionale. Metodologia desfăşurării testelor de securitate aeronautică include următoarele etape:

a) etapa preliminară;

b) activitatea desfăşurată la faţa locului;

c) informarea preliminară privind rezultatele testului de securitate aeronautică, în funcţie de frecvenţa şi rezultatele monitorizărilor conformităţii;

d) elaborarea unui raport/înregistrarea rezultatelor testului de securitate aeronautică;

e) remedierea deficienţelor de securitate aeronautică şi monitorizarea remedierii, în cazul în care sunt identificate astfel de deficienţe.

Art 61 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului