Articolul 62 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Investigarea incidentelor de securitate aeronautică

(1) În scopul determinării cauzelor producerii incidentelor de securitate aeronautică, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile investighează incidentele respective.

(2) În baza rezultatelor investigării, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile întocmeşte un act în care se expun concluziile privind cauzele producerii incidentului de securitate aeronautică.

(3) În baza concluziilor şi recomandărilor expuse, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile ia măsurile necesare pentru prevenirea repetării incidentului de securitate aeronautică.

Art 62 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului