Articolul 63 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Elaborarea rapoartelor/înregistrarea rezultatelor cu privire la monitorizarea conformității

(1) Activităţile de monitorizare a conformităţii desfăşurate şi rezultatele acestora sunt reflectate în rapoarte sau înregistrate într-o formă standard, stabilită în Programul naţional de control al calităţii, care să permită analizarea permanentă a tendinţelor.

(2) Dacă sunt identificate deficienţe de securitate aeronautică, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile comunică operatorilor aeronautici şi/sau entităţilor aeronautice supuse activităţii de monitorizare a conformităţii constatările relevante.

Art 63 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului