Articolul 64 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Remedierea deficienţelor de securitate aeronautică

(1) Remedierea deficienţelor de securitate aeronautică identificate se realizează cu promptitudine. Dacă remedierea nu poate avea loc în timp util, se aplică măsuri de securitate aeronautică compensatorii.

(2) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile solicită operatorului aeronautic şi/sau entităţii aeronautice supuse activităţii de monitorizare a conformităţii să transmită spre aprobare un plan de acţiuni care să abordeze deficienţele de securitate aeronautică identificate, inclusiv programul realizării acţiunilor de remediere. După realizarea acţiunilor de remediere, operatorul aeronautic şi/sau entitatea aeronautică notifică despre aceasta autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(3) În urma notificării de către operatorul aeronautic şi/sau entitatea aeronautică supuse activităţii de monitorizare a conformităţii a faptului că au fost întreprinse acţiunile de remediere, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile verifică realizarea acţiunilor respective. La desfăşurarea monitorizărilor ulterioare este utilizată cea mai relevantă formă de monitorizare a conformității.

Art 64 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului