Articolul 65 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Evaluarea nivelului de pericol în domeniul securităţii aviaţiei civile

Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile aprobă metodologia de evaluare a nivelului de pericol şi de management al riscurilor, conform căreia evaluează în mod continuu nivelul de pericol privind securitatea aviaţiei civile, luând în considerare situaţia internă şi cea internaţională, sistematizând informaţia recepţionată de la organizaţiile internaţionale în domeniul aviaţiei civile, de la organele competente şi din alte surse.

Art 65 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului