Articolul 66 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Managementul riscurilor în domeniul securităţii aviaţiei civile

(1) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile informează în timp util toate părţile interesate despre pericolul existent pentru securitatea aviaţiei civile, în vederea aplicării măsurilor suplimentare de securitate aeronautică în conformitate cu metodologia de evaluare a nivelului de pericol şi de management al riscurilor.

(2) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile poate clasifica una sau mai multe curse aeriene drept curse aeriene cu nivel sporit de pericol, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate solicita aplicarea măsurilor suplimentare de securitate aeronautică, în funcţie de rezultatele evaluării nivelului de pericol. În situaţii de urgenţă, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile poate recurge la alte proceduri de urgenţă decât cele specificate în metodologia de evaluare a nivelului de pericol şi de management al riscurilor. În situaţiile respective, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile informează imediat Guvernul privind acţiunile întreprinse.

(3) Operatorii aeronautici şi entităţile aeronautice, precum şi autorităţile şi structurile cu competenţe în domeniul securităţii aeronautice iau toate măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor în domeniul securităţii aviaţiei civile.

Art 66 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului