Articolul 67 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Costuri privind asigurarea securităţii aeronautice

(1) Pentru acoperirea cheltuielilor aferente asigurării securităţii aeronautice se aplică taxa pentru asigurarea securităţii aeronautice.

(2) Condiţiile de aplicare și metodologia privind baza de calcul a taxei pentru asigurarea securităţii aeronautice, precum şi repartizarea resurselor acumulate din aceasta se aprobă de către Guvern.

(3) Unor categorii de operatori aerieni li se pot asigura, la cererea acestora sau în cazul clasificării cursei aeriene, conform art. 66 alin. (2), drept cursă aeriană cu nivel sporit de pericol, măsuri suplimentare de securitate aeronautică, cu achitarea costurilor aferente de către operatorul aerian respectiv.

(4) Operatorii aeroportuari prezintă lunar organului central de specialitate în domeniul aviației civile și autorității administrative de implementare și realizare a politicii în domeniul aviației civile un raport privind resursele financiare acumulate din taxa pentru asigurarea securității aeronautice.

Art 67 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului