Articolul 68 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Răspunderea juridică pentru încălcarea prevederilor prezentei legi

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, contravenţională, civilă şi penală, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Ca urmare a competenţelor conferite auditorilor de securitate aeronautică, răspunderea conform Codului contravenţional survine în următoarele cazuri:

a) obstrucţionarea sau împiedicarea intenţionată a activităţii unui auditor de securitate aeronautică;

b) incapacitatea ori refuzul de a furniza informaţiile solicitate de un auditor de securitate aeronautică.

(3) Răspunderea conform Codului penal survine în următoarele cazuri:

a) furnizarea intenţionată a informaţiilor false ori înşelătoare unui auditor de securitate aeronautică;

b) uzurparea calităţii de auditor de securitate aeronautică.

Art 68 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului