Articolul 7 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Comisiile aeroportuare de securitate aeronautică

(1) În scopul coordonării activităţii tuturor autorităţilor şi structurilor cu competenţe în domeniul securităţii aviaţiei civile, al elaborării şi realizării măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică, în aeroporturile din Republica Moldova activează comisii aeroportuare de securitate aeronautică.

(2) În componenţa comisiei aeroportuare de securitate aeronautică intră conducătorul operatorului aeroportuar, reprezentanţii organulului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile, ai autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, ai Poliţiei de Frontieră, ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, ai Serviciului Vamal, care îşi desfăşoară activitatea în aeroport, comandantul unităţii militare de aviaţie (în cazul aeroporturilor mixte de staţionare), şefii serviciilor de securitate al operatorului aeroportuar şi ale operatorilor aerieni care activează în cadrul aeroportului. În activitatea comisiei aeroportuare de securitate aeronautică pot fi antrenate, în scop consultativ, şi alte persoane cu funcţie de răspundere, precum şi specialişti în domeniul securităţii aeronautice. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea comisiilor aeroportuare de securitate aeronautică se aprobă de către Guvern. Pentru fiecare aeroport, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile aprobă componenţa nominală a comisiei aeroportuare de securitate aeronautică şi regulamentul privind organizarea şi funcţionarea acesteia.

(3) Comisia aeroportuară de securitate aeronautică exercită următoarele atribuţii de bază:

a) coordonează activitatea ce ţine de aplicarea în aeroport a prevederilor prezentei legi;

b) exercită controlul asupra realizării programelor de securitate aeronautică ale operatorilor aeroportuari;

c) asigură evaluarea permanentă a măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică în raport cu condiţiile normale, perioadele cu nivel sporit de pericol şi situaţiile excepţionale, precum şi corespunderea acestora nivelului de pericol existent.

(4) Hotărârile comisiei aeroportuare de securitate aeronautică sunt executorii pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate pe aeroportul respectiv.

(5) Comisiile aeroportuare de securitate aeronautică prezintă anual autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile informaţia privind starea securităţii aeronautice în aeroporturi, măsurile şi procedurile de securitate aeronautică implementate şi cele planificate, în vederea sporirii nivelului securităţii aeronautice.

Art 7 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului