Articolul 8 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Grupul consultativ al părţilor interesate

(1) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile poate institui un grup consultativ al părţilor interesate, format din entităţi care activează în domeniul securităţii aeronautice ori a căror activitate este direct influenţată de nivelul securităţii aeronautice. Rolul grupului respectiv este exclusiv de a oferi consultanţă organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile şi autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al grupului consultativ al părţilor interesate, precum şi componenţa nominală se aprobă de către organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile.

(3) În procesul elaborării cadrului normativ subordonat prezentei legi, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile transmite toate informaţiile necesare grupului consultativ al părţilor interesate.

Art 8 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului