Articolul 9 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Cooperarea internaţională în domeniul aviaţiei civile

(1) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile, în comun cu autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, prezintă propuneri cu privire la încheierea tratatelor internaţionale ce au ca obiect de reglementare domeniul securităţii aeronautice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

(2) În scopul eficientizării cooperării internaţionale în domeniul securităţii aeronautice, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile:

a) încheie acorduri interdepartamentale cu instituţiile similare din alte state şi asigură implementarea acordurilor respective în conformitate cu prevederile legislaţiei;

b) colaborează cu autorităţile competente ale statelor interesate în vederea perfecţionării cadrului juridic, metodelor şi mijloacelor de prevenire şi suprimare a actelor de intervenţie ilicită;

c) reprezintă Republica Moldova în organizaţiile internaţionale în domeniu şi în autorităţile similare străine, în limitele competenţei atribuite prin prezenta lege;

d) exercită atribuţiile autorităţii competente în soluţionarea problemelor de ordin interstatal privind reglementarea situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită;

e) menţine relaţii de colaborare cu instituţiile similare din străinătate pentru realizarea atribuţiilor sale, cooperează cu autorităţile din domeniul aviaţiei civile din alte state şi cu organizaţiile internaţionale competente în domeniul reglementat de prezenta lege, inclusiv prin încheierea acordurilor de colaborare;

f) propune încheierea tratatelor prin care să se recunoască echivalenţa standardelor de securitate aeronautică aplicate în alt stat cu cele stabilite în temeiul prezentei legi;

g) asigură protecţia necesară şi determină modalităţile de procesare a informaţiilor de securitate sensibile, inclusiv a informaţiilor oferite de alte state sau referitoare la alte state, pentru a nu admite utilizarea inadecvată sau divulgarea acestor informaţii;

h) în cazul în care dispune de informaţii autentice referitoare la un pericol care ameninţă interesele aviaţiei civile a altui stat, transmite aceste informaţii, prin canale stabilite, autorităţii competente a statului respectiv;

i) realizează, în limitele posibilităţilor practice, solicitările autorităţilor competente ale altor state privind aplicarea unor măsuri speciale de securitate aeronautică pentru anumite curse aeriene operate de operatorii aerieni ai statelor respective;

j) examinează, în colaborare cu autorităţile publice abilitate, cererile altor state de a permite prezenţa personalului înarmat la bordul aeronavelor operatorilor aerieni ai statului respectiv, care operează zboruri în Republica Moldova.

Art 9 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului