Capitolul XII din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Capitolul XII Legea Privind securitatea aeronautică cu schimbări 2023 №192 din 20.12.2019, versiune în vigoare din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021