Articolul 22 din Legea Privind asigurarea subvenționată în agricultură în Republica Moldova. Stabilirea sumei asigurate

(1) Suma asigurată la asigurarea peștilor este egală cu costul acestora la momentul asigurării, indicat în evidența contabilă internă a asiguratului, sau cu prețul de procurare, indicat în contractele de vânzare-cumpărare ori, după caz, în invoce-urile de import, în facturile de expediție, sau cu prețul de piață, indicat în raportul de evaluare.

(2) Suma asigurată la asigurarea peștilor în creștere este stabilită conform unei metodologii aprobate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

(3) Prin acordul comun al părților, acestea pot stabili suma asigurată la asigurarea peștilor, pentru fiecare zi de aflare în asigurare, ținând cont de adaosul zilnic în masă al acestora.

Art 22 Legea Privind asigurarea subvenționată în agricultură în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №183 din 11.09.2020

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului