Articolul 1392 Codul Civil al Republicii Moldova. Obligația de colectare a datelor preliminare

(1) Prestatorul trebuie, în măsura în care aceasta este necesar în mod rezonabil pentru prestarea serviciului, să colecteze date privind:

a) scopul concret pentru care clientul cere informațiile;

b) preferințele și prioritățile clientului în raport cu informațiile;

c) decizia pe care clientul planifică să o ia în baza informațiilor; și

d) situația personală a clientului.

(2) În cazul în care informația este prevăzută pentru un grup de persoane, datele colectate trebuie să fie legate de scopurile, preferințele, prioritățile și situațiile personale care pot fi așteptate în mod rezonabil de la persoanele din cadrul acelui grup.

(3) Dacă trebuie să obțină date de la client, prestatorul va explica clientului ce date trebuie să furnizeze.

Art 1392 Codul Civil al Republicii Moldova cu schimbări 2024 anul №1107 din 06.06.2002, versiune în vigoare din 26.11.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului