Articolul 705 Codul Civil al Republicii Moldova. Dreptul de opțiune al creditorului gajist

Creditorul gajist care a obținut în posesie bunul gajat, în conformitate cu dispozițiile art. 755 sau, după caz, ale art. 757, este în drept să-l vîndă în baza procedurii generale, potrivit art. 764, sau ca un tot întreg, potrivit art. 706.

Art 705 Codul Civil al Republicii Moldova cu schimbări 2024 anul №1107 din 06.06.2002, versiune în vigoare din 26.11.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului