Articolul 100 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Locul notificării

Înscrisul poate fi transmis persoanei care urmează să fie notificată în orice loc unde este întîlnită.

Art 100 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului