Articolul 234 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Actele care se anexează la cererea de apel

(1) La cererea de apel se anexează o copie a hotărîrii contestate și documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) lit. c) și d).

(2) Apelantul poate anexa la cererea de apel și alte înscrisuri.

Art 234 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului