Articolul 109 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Notificarea prin poștă cu scrisoare recomandată

(1) Un înscris poate fi notificat prin poștă cu scrisoare recomandată cu aviz de recepție.

(2) Pentru probarea notificării este suficient avizul de recepție.

Art 109 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului